LA GELOSIA

La gelosia es produeixen davant de qualsevol circumstància que comporti una vivència de pèrdua de l’afectivitat i l’atenció rebuda fins a aquell moment. En aquest sentit pot ser causa de gelosia: el naixement d’un nou germà, una segona parella d’un dels pares, l’arribada d’un avi que necessita cures especials, la malaltia de qualsevol membre de la família, etc.

De totes les causes esmentades, la més freqüent és que la gelosia aparegui amb el naixement d’un germà. En nen es sent com un príncep destronat i pensa que per tornar a recuperar l’atenció dels seus pares, ha de comportar-se com el seu germà petit, per aquest motiu és considerat com una conducta regressiva.

Segons el lloc que ocupi el fill entre els germans, si són del mateix sexe o no, etc, la gelosia es manifestarà d’una manera diferent: desobediència, canvis en l’alimentació i el son, agressivitat, rabietes, molestar al nou nat. ... El nen busca aquestes formes de conducta, tot i que siguin negatives, perquè així crida l’atenció dels seus cuidadors i recupera la seva identitat.


COM PODEM ACTUAR?

  • En qualsevol cas és important deixar clar que s’ha de poder expressar la gelosia, si es reprimeix o es ridiculitza pot arribar a convertir-se en patològica.

  • Els pares han de ser capaços de repartir el temps que dediquen a cadascun dels fills.

  • Ensenyar a compartir, fer participar al germà gran en les cures del petit.

  • No fer comparacions entre germans.

  • Es convenient que els germans es portin dos o tres anys, ja que així el nen pot entendre millor el que passa.

  • A partir del segon trimestres de l’embaràs, explicar al nen que tindrà un germanet. Aquestes explicacions les haurien de donar els dos paresconjuntament i amb un llenguatge entenedor per nen.

  • Si s’ha de canviar al germà gran d’habitació, no fer-ho just en el moment del naixement del germà petit.

  • Mentre que la mare és a la clínica no modificar les rutines diàries.En alguns casos, quan la gelosia afecta de forma important a l’autoestima del nen, el seu rendiment escolar,
les seves relacions socials i afectives, és considerada patològica
i requereix un tractament especialitzat.