Seguint una orientació integradora tractem les diferents problemàtiques que afecten al dia a dia de cada individu.

ÀREA INFANTO-JUVENIL

 • Dificultats en el rendiment escolar ( fracàs, bulling, manca demotivació,...).
 • Baixa autoestima.
 • Trastorn del son.
 • Trastorn d’ansietat.
 • Depressió infantil.
 • Dificultats en l’aprenentatge ( lectoescriptura, càlcul, comprensió i fluïdesa lectora, ...).
 • Tècniques d’estudi.
 • Reeducació.
 • Trastorn del llenguatge expressiu.
 • Trastorn de la conducta alimentària.
 • Trastorn d’atenció amb o sense hiperactivitat.
 • Trastorn de la conducta desafiant.
 • Tics.
 • Trastorns de l’eliminació ( encopresi i enuresi).
 • Fòbies i pors.
 • Trastorns no específics.

El nostre mètode de treball, la psicoteràpia, està basada en la utilització de diferents tècniques psicològiques, totes elles adaptades a la problemàtica concreta i a la condició de cada pacient.

Per poder contextualitzar la problemàtica de cada pacient realitzem una primera visita on s’exposa el motiu de la consulta. És aquí on es dur a terme una exploració més profunda de les diferents àrees personals.

La metodologia emprada en las teràpies infantils i juvenils acostumen a ser a través del joc i/o del diàleg, sempre depenent de l’edat . Es així com es proporcionen pautes i recursos als nens i als adolescents pel tal de resoldre les seves dificultats.

Les sessions són totalment individuals. Tot i així, es fan vistes de control amb els pares de manera regular per mantenir-los informats de l’evolució de la psicoteràpia i així proporcionar pautes per tal treballar conjuntament des de casa. Alhora es manté un contacte amb l’escola per estar informats des de totes les àrees d’influència del nen i treballar d’una manera molt més complerta. Les psicoteràpies poden ser de una o dues sessions setmanals depenent de la problemàtica.