Des del CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA MG també oferim la preparació de les proves psicotècniques i de personalitat pels cossos d’emergències i seguretat de Catalunya, adaptant-nos al nivell de cada opositor.


El curs s’estructura en tres blocs:

BLOC 1: PROVES DE PERSONALITAT I DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS.
Consta d’un total de 5 hores, aproximadament, dividides en dues sessions. En la primera es realitzarà una introducció sobre el perfil de personalitat específic per a cada oposició i treballarem pautes sobre com afrontar aquests tipus de qüestionaris. A més a més, es durà a terme l’administració de proves específiques que mesuren aquests perfils. En la darrera sessió es farà la devolució individualitzada dels resultats obtinguts en les diferents proves.

BLOC 2: PSICOTÈCNICS, PAUTES, PROVES, SIMULACRE D’EXAMEN I CORRECCIÓ.
Consta d’un total de 9 hores, aproximadament, dividides en tres sessions. En aquest bloc es donaran pautes sobre com entrenar les habilitats psicotècniques per superar amb èxit aquest tipus de tests. Treballarem de manera específica les proves de raonament verbal, numèric, abstracte, espacial i mecànic. Tanmateix es realitzaran simulacres de situacions d’examen amb l’objectiu de saber en quin nivell es troba l’opositor. Corregirem totes les proves i buscarem estratègies de millora.


BLOC 3: ENTREVISTA PERSONAL, PAUTES I SIMULACRE.
Aquest bloc consta d’una sola sessió de dues hores aproximadament. L’objectiu del qual és proporcionar les estratègies adequades per tal de poder fer front a l’entrevista real. Treballarem àmbits com la comunicació no verbal entre d’altres. Dins d’aquesta sessió es farà un simulacre d’entrevista personal i es farà un anàlisis de les respostes i la conducta de cada individu.


Les sessions es realitzaran de manera individualitzada o en grups reduïts d’un màxim 3 persones. El curs es pot realitzar de manera íntegra o bé escollir els blocs de major interès.