Actualment des del CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA MG també ofereix altres serveis com l’assessorament a pares, mestres, adolescents i xerrades psicopedagògiques tant a escoles com a entitats de caire públic o privat. Proporcionem la oportunitat a pares i a professionals de ser informats sobre els temes de major preocupació i actualitat, creant un espai on l’adult podrà esclarir els seus dubtes i ser orientat.

La temàtica de les xerrades dependrà de la necessitat de cada centre. Partint dels objectius del Institut, us proposem un projecte de xerrades adaptades als interessos actuals de la nostra societat, orientades tant a pares com a alumnes.

Des del CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA MG us suggerim diferents temes:

  • ”Límits i normes en el procés educatiu”: Actualment establir normes i límits en els nens acostuma a ser una tasca complexa. L’objectiu d’aquesta xerrada serà mostrar la importància d’establir els límits adequats així com la coherència d’aquests, ja que aprendre a conviure és aprendre a respectar certes normes, regles i límits.


  • ”Els hàbits en el dia a dia”: La qüestió d’ajudar a assolir els hàbits als nostres fills preocupa un gran nombre de famílies. La família, sense formules màgiques, té la funció d'ensenyar tota una sèrie d'hàbits i conductes relacionades amb com tenir cura d'un mateix, dels altres i de l'entorn. La xerrada tindrà com a finalitat ajudar a les famílies a crear dinàmiques i rutines per tal de fomentar l’autonomia del nen/a.


  • “Els germans i la gelosia”: El naixement d’un nou membre de la família provoca un canvi que ens afecta a tots. El sentiment del Princep destronat en els mes petits sovint comporta una sèrie de conductes de gelosia envers el nouvingut. Saber identificar-les i com abordar-les ens ajudarà a evitar el malestar dels infants.


  • “L’hora dels deures”: Les tardes que abans només es dedicaven al joc, s’han d’anar reestructurant per tal que tingui temps per acomplir amb tot el que ara se li demana. Per aquest motiu, l’hora de posar-se a fer els deures tendeix a ser un conflicte a gairebé totes les cases, doncs les ganes de jugar i les tasques recomanades des de l’escola creen un conflicte en tots els nens.


  • “Els videojocs,...ús o abús?”: Jugar és una necessitat, un impuls natural i espontani que ens indueix a explorar la vida. Avui, el nou entorn digital ha donat lloc a l’aparició d’una nova família de jocs, els videojocs.


  • “El bulling”: L’assetjament escolar és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada. L’objectiu d’aquesta xerrada és aprendre a identificar les senyals d’alarma que mostra un nen assetjat.


  • “ Les xarxes socials”: L’aparició de les xarxes ha fet canviar la manera de relacionar-se dels nostres adolescents. Fer-ne un bon ús és bàsic per evitar un aïllament social i potenciar les habilitats relacionals.


  • “ Les drogues”: El consum de drogues sempre ha estat associat als joves. Actualment aquest inici encara és més precoç. Saber dir que no en el moment adequat serà clau per no caure en una futura addicció.


  • “ La comunicació entre pares i fills adolescents”: Les preocupacions dels pares i mares d’adolescents, tendeixen a ser més series que les habitacions desendreçades, canvis de talles o l’olor de les bambes. Durant un període aproximat de 4 anys, es produeixen canvis importantíssims que transformaran al nen en un jove preparat per a la vida adulta.Des del CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA MG, us proposem altres temes d’interès: “Sexualitat”, “Les amistats”, “Orientació professional”, ... El nostre objectiu és resoldre dubtes i proporcionar pautes per a tal de fer el nostre dia a dia més senzill i evitar caure en dinàmiques, sovint equívoques.


Propostes de durada:

- Xerrades d’una durada aproximada de 60 minuts: Els primers 40 minuts van dedicats al plantejament teòric de la temàtica escollida, proporcionant la informació necessària sobre el tema en qüestió. Els últims 20 minuts van destinats a una dinàmica de grup; un aspecte més pràctic per tal d’interactuar, d’aprendre tots de tots i compartir amb la resta dels participants les qüestions d’interès.

- Xerrades d’una durada aproximada de 90 minuts. La primera hora va dedicada al plantejament teòric de la temàtica escollida, proporcionant la informació necessària sobre el tema en qüestió. Els últims 30 minuts van destinats a una dinàmica de grup; un aspecte més pràctic per tal d’interactuar, d’aprendre tots de tots i compartir amb la resta dels participants les qüestions d’interès.