L’objectiu d’aquesta proposta és poder treballar amb els/les nens/es les diferents tècniques d’estudi i d’organització de les tasques, alhora que es resolen els dubtes que puguin anar sorgint a través dels seus deures.

Els principals recursos que abordarem al llarg del mes seran: l’atenció, la concentració, la memòria, la motivació, estratègies d’aprenentatge,... Totes elles necessàries per afavorir un bon rendiment acadèmic.

El REFORÇ EXTRAESCOLAR serà impartit per psicòlogues amb experiència amb l’àmbit de reeducacions i dificultats d’aprenentatge.

Treballarem en grups reduïts, de 3 o 4 nens/es, per tal de poder atendre les necessitats individuals de cadascú. La durada serà d’una hora.

Oferim diferents possibilitats:
1 cop per setmana.
2 cops per setmana.

En cascuna d’elles alternarem estones dedicades als deures i d’altres orientades a aprendre noves tècniques d’estudi.


Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en demanar l’ informació que us segui necessària.