El CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA MG també ofereix el servei d’avaluació psicològica individual a escoles, instituts i escoles bressol.

Aquesta avaluació consta de l’administració d’una o varies bateries de tests, segons les necessitats de cada centre així com un informe individual amb els resultats d’aquests. L’objectiu és poder detectar, proporcionar informació i orientar a pares i docents sobre el procés evolutiu de cada nen.

Poder elaborar una detecció precoç de certs aspectes emocionals, evolutius o més acadèmics, ajudarà tant a l’escola com als pares i al mateix alumne a poder realitzar un abordatge integrador que faciliti una correcte adquisició dels aprenentatges.

Tot i que l’avaluació serà individual, aquesta es podrà administrar de manera col•lectiva a partir de Primària, si l’escola així ho sol•licita.